Kampanjelinken er satt opp helt korrekt, men virker ikke, hva er feil?