Hvordan skjuler jeg en produksjon fra salgsdashboard?